کوثربلاگ

آخرين مطالب

• ازدواج گریزی(وجودخواهر وبرادر بزرگترازدواج نکرده)
وجود خواهر یا برادر بزرگ تر ازدواج نکرده در جامعه سنتی، برادران و خواهران، تا هنگام ازدواجِ خواهران و برادران بزرگ‌تر از خود، ازدواج را به تأخیر می انداختند. این رسم هنوز در بسیاری مناطق ایران، خواه شهری و خواه روستایی، پا برجاست. نتایج حاصله از تحقیقات…
• ازدواج گریزی(مشکلات ازدواج)
موانع و مشکلات ازدواج - عواملی که بیشترین تأثیر را بر تأخیر ازدواج دارند: نداشتن شغل مناسب، ادامه تحصیل، بدبینی و هدم اعتماد به جنس مخالف. - عواملی که کمترین تأثیر را بر تأخیر ازدواج دارند: عدم امکان شناخت معیارهای انتخاب، شناخت ناکافی از زندگی متأهلی،…
• ازدواج گریزی(ترس ازازدواج)
ترس از ازدواج مفهوم ترس از ازدواج شاید مفهومی جدید و مهجور به نظر آید. اما اگر به معنا و گستره آن دقت کنیم، درمی یابیم که با واقعیتی مهم مواجه هستیم. ترس از ازدواج را باید به معنی عدم اطمینان به موفقیت ازدواج، عدم اطمینان از وجود ویژگی های مورد انتظار…
• ازدواج گریزی(هدف ازازدواج)
هدف ازدواج یکی از عوامل تعیین کننده سن ازدواج، بی گمان هدف ازدواج است. در جامعه کشاورزی، که داشتن فرزند یکی از اهداف مهم ازدواج تلقی می شود، سن ازدواج به ویژه برای زنان پایین است. بر اساس نتایج حاصله از تحقیقات انجام گرفته می توان گفت: - مهم ترین اهداف…

مطالب منتخب

کوثر بلاگ؛ محیطی برای وبلاگ نویسی بانوان با هدف تولید محتوای فرهنگی و مذهبی بومی و ارائه الگوی صحیح زن مسلمان در فضای مجازی است.

تبليغات

انوار جعفریه
حضرت قاسم بن الحسن (علیه السلام)
بازیگران حقیقی
رهروان عشق
حوزه علمیه خواهران باقرالعلوم (علیه السلام)
حریم آسمانی
پیشنهاد مطلب منتخب